anglès – Escola d’idiomes

PLAY TIME – TALLER LÚDIC D’ANGLÈS:

Està demostrat que durant la infància som capaços de fer nous aprenentatges amb major facilitat i que és en aquesta etapa quan es creen i es consoliden les estructures lingüístiques del cervell. Per això és més senzill aprendre un nou idioma quan som petits que no a l’edat adulta. A més, a través del joc i el divertiment, els nins i nines incorporen l’anglès sense adonar-se’n, ja que es centren en aspectes lúdics i quotidians mentre usen l’anglès de forma natural.

Així que aprofita aquest taller, on els nins i nines poden practicar l’anglès mitjançant el joc i les manualitats, ja que una professora bilingüe en tot moment parla en anglès.


REFORÇ ESCOLAR PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA D’ANGLÈS I ALEMANY:

Un servei que ofereix la possibilitat de millorar el nivell d’anglès mitjançant una ajuda i un suport específic adaptat completament a les necessitats i possibilitats de cada alumne.

Es treballa en petits grups de màxim 3 alumnes.


ANGLÈS PER ADULTS:

L’aprenentatge i adquisició d’un idioma nou és un llarg procés que requereix una pràctica el més real i continua possible.
 
Aquest servei ofereix classes adaptades segons la demanda i el nivell de l’usuari. Se treballaran tots els aspectes relacionats amb aquest idioma, incidint principalment en la comprensió i expressió tan oral com escrita, speaking, listening, entre d’altres.
 
Es treballara en grups petits i a tots els nivells, des de nivell bàsic a la preparació d’examens oficials, a més de la formació específica destinada a treballadors o empresaris de diferents sectors.


ESPANYOL I CATALÀ PER ESTRANGERS – SPANISH AND CATALAN FOR FOREIGNERS:

Treballant conjuntament amb mestres i logopedes t’ajudarem a adquirir un nivell de comunicació funcional oral i escrit.
 
Working with teachers and speach therapists, we will help you reach enough knowledge of the language to communicate accurately and fluently in both speaking and writting.


CLASSES DE DANÈS:

Aquest servei ofereix la possibilitat d’aprenentatge d’aquest idioma escandinau.

 Coneix les opinions dels nostres clients

Skip to content