Logopèdia

La logopèdia és la discilplina que s’ocupa de l’estudi, rehabilitació, diagnòstic, prevenció i tractament de la parla i del llenguatge, tant en nins com en adults.

És un servei dirigit a tractar les dificultats o trastorns associats a aspectes de comunicació i llenguatge (oral o escrit). 
Després d’una avaluació inicial dissenyam un programa d’intervenció individualitzat i partint d’una metodologia motivadora i lúdica treballam els objectius proposats, normalment en sessions individuals d’una hora de duració.


Inclou les següents àrees de tractament:

Trastorns del llenguatge:

 • Afàsia
 • Disfàsia – Trastorn Específic del Llenguatge / Retard Simple del Llenguatge
 • Trastorn Generalitzat del Desenvolupament / Autisme
 •  Paràl·lisi cerebral
 • Discapacitat intel·lectual

Trastorns de la parla:

 • Dislàlia
 • Disàrtria
 • Disfèmia / tartamudesa
 • Hipoacusia (sordera)

Lectoescriptura:

 • Dislèxia
 • Disgrafia
 • Disortografia

Altres trastorns:

 • Deglució atípica
 • Trastorns orofacials
 • Retard i trastorns del desenvolupament del llenguatge: estimulació del llenguatge

 Coneix les opinions dels nostres clients

Skip to content