Pedagogia

La pedagogia és una disciplina acadèmica que estudia tot allò relacionat amb l’acte d’educar, en totes les seves vessants: escolar, familiar, laboral, social i cultural. Per tant, el pedagog és el professonal que ajuda a organizar millors sistemes i programes educatius, amb l’objectiu d’afavorir el màxim desenvolupament de les persones i les societats.

Té com a objectiu , detectar, prevenir, identificar, tractar i rehabilitar a nens i adolescents, amb possibles dèficits, trastorns relacionats amb l’aprenentatge, el llenguatge, dificultats d’aprenentatge, necessitats educatives especials, dificultats a les àrees congnitives, motores).


Els serveis pedagògics que oferim a Centre DAU

  • Avaluació i diagnòstic educatiu: en els casos en què és convenient determinar les competències de l’alumne/a, es duu a terme una avaluació mitjançant les proves adients i la recollida d’informació de les fonts implicades per tal d’establir un diagnòstic clar que permeti intervenir amb una base sòlida.
  • Intervenció pedagògica: ja sigui a partir del diagnòstic realitzat pel nostre equip o de la informació rebuda per altres professionals, s’elabora un pla de feina que, en funció de les necessitats, pot anar des d’un Projecte Educatiu Individualitzat fins a un suport pedagògic general. Aquesta intervenció pot ser individual o en petit grup, segons es consideri convenient.
  • Assessorament familiar: en la tasca d’educar la família té un paper cabdal, per això sempre estam en contacte amb ella i li feim costat. A vegades, les mateixes famílies creuen necessari provocar un canvi en en els seus fills, però no saben ben bé com afavorir-lo. En aquests casos, pot ser molt útil fer algunes sessions individualitzades per reflexionar sobre la situació conjuntament, resoldre dubtes i donar pautes que puguin ajudar a aconseguir el canvi que desitjam.
  • Suport educatiu especialitzat: en els casos en que hi ha dificultats en l’entorn escolar, pot ser necessari dur a terme un suport dirigit a treballar les àrees escolars, però complementat amb tècniques i aptituds que ajudin a millorar aspectes com la motivació, l’actitud, el gust per l’aprenentatge, la concentració, l’organització…

 Coneix les opinions dels nostres clients

Ves al contingut