Suport educatiu

És un servei que ofereix als alumnes la possibilitat de millorar les seves capacitats personals, així com el rendiment en el seus estudis mitjançant una ajuda i un suport específic adaptat completament a les seves necessitats i possibilitats. A DAU aconseguirà dur al dia la tasca escolar, repassar els continguts de les assignatures que més li costen, aplicar tècniques d’estudi…
 
Durant les sessions combinam l’aprenentatge de les tècniques d’estudi amb les explicacions sobre les matèries escolars. Centram les classes no només en l’adquisició dels coneixements que s’exigeixen per aprovar exàmens puntuals, sinó també en millorar tots els aspectes que tenen a veure amb l’aprenentatge: autoestima, motivació, esforç, constància, organització, autonomia, concentració, memòria…
 
A més, en els casos en què es considera convenient, oferim fer sessions amb els pares per poder gestionar tot el tema dels estudis a casa. I quan és necessari també ens coordinam amb el centre educatiu de l’alumne per tal de compartir informació i coordinar-nos i així des de DAU poder oferir allò que permeti a l’alumne a aconseguir els seus objectius escolars.


E suport educatiu de DAU va més enllà del tradicional repàs

Es treballen els continguts de les assignatures escolars.

  • Es treballen els continguts de les assignatures escolars.
  • Es milloren les capacitats per aprendre a aprendre i a estudiar (hàbits de feina, tècniques d’estudi, motivació…).
  • Es duu un seguiment de l’alumne/a juntament amb la família i, a demanda dels pares, amb l’escola.

Es treballa en petits grups de 2 o 3 alumnes i es realitzen tantes sessions setmanals com es considerin necessàries.


Els tipus de suport que oferim són:

  • Suport especialitzat a primària: impartit per una mestra d’educació especial o una pedagoga, va dirigit a alumnes de primària per tal de millorar les seves capacitats personals, així com el rendiment en els seus estudis mitjançant una ajuda i un suport específic adaptat completament a les seves necessitats i possibilitats. A DAU aconseguirà dur al dia la tasca escolar, repassar els continguts de les assignatures que més li costen, aplicar tècniques d’estudi…
  • Suport especialitzat a secundària: impartit per la pedagoga del centre, amb més de 10 anys d’experiència. Va dirigit als joves que cursen ESO, batxiller o qualsevol Formació Professional, tenguin o no alguna necessitat educativa especial (dubtes sobre les matèries, falta d’hàbits, dificultats per concentrar-se, falta de tècniques d’estudi, TDA,…). Durant les sessions es pot treballar qualsevol matèria, ja sigui de lletres o ciències, excepte les matèries de ciències a partir de 4t d’ESO.
  • Suport d’anglès: impartit per una professora bilingüe, es dirigeix a tot aquell que vol millorar les seves habilitats comunicatives en anglès, ja sigui per aprovar exàmens, aconseguir una feina o com una fita personal.

 Coneix les opinions dels nostres clients

Skip to content